Vihreän diilin ongelmat

Keskiviikko 20.10.2021


Kolumni julkaistu Kalevassa 20.10.2021

Vihreän diilin ongelmat


Selasin polttoaineiden hintasivustoa alkuviikosta. Lähestymme uhkaavasti kahden euron litrahintoja, ja tämä on erittäin ikävä asia pitkien välimatkojen Pohjois-Suomessa. Samaan aikaan sähkön ja muun energian hinta kallistuu useiden eri seikkojen takia. Valitettavasti näyttäisi siltä, että energian ja liikkumisen hinta pysyy korkealla jatkossakin. Pääsyy on komission ehdottamassa vihreän kehityksen ohjelmassa ja siihen sisältyvässä ilmastopoliittisessa valmiuspaketissa. 


Keskellä lämpimintä heinäkuuta komissio esitteli kyseisen Fit for 55 -paketin. Tämän tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Paketti puolestaan jakaantuu kahteentoista eri säädökseen. 


Eduskuntaan on saapunut ensimmäisiä komission ehdotuksia kommentoitavaksi. Esimerkiksi energiatehokkuuden kehittämiseen tähtäävä direktiivimuutos rajaisi Suomen energian loppukulutuksen tasolle 255 TWh vuonna 2030. Vuosittainen sitova energiansäästövelvoite korottuisi lähes kaksinkertaiseksi. Julkisen sektorin peruskorjausmäärä tuplaantuisi ja korjauksilla täytyisi saavuttaa lähes nollaenergiataso.


On aivan selvä, että nämä vaatimukset lisäävät sekä julkisen puolen ja yksityisen puolen kustannuksia. Toisaalta vaatimukset heikentävät runsaasti energiaa kuluttavien yrityksiemme toimintamahdollisuuksia. 


Toinen lausunnoilla oleva ehdotus koskee energiatuotteiden sekä sähkön verotuksen uudistamista. Kyseisessä komission ehdotuksessa laajennetaan energiaveropohjaa, siirrytään energiasisältöpohjaiseen veromalliin sekä poistetaan eräitä fossiilisten polttoaineiden verotukia.


Komissio ehdottaa myös liikennepolttoaineiden veroperusteiden yhdistämistä. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että dieselin alempi verokanta jouduttaisiin poistamaan. Tällä hetkellä dieselin veroetu on ollut noin 16,5 senttiä litralta. On tietenkin vielä erittäin epäselvää, mitä muita verotuksen muutoksia tässä yhteydessä tehtäisiin. Mikä on esimerkiksi käyttövoimaveron kohtalo? 


Liikenteen verotus on erittäin olennainen kysymys etenkin Pohjois-Suomessa. Dieselautojen määrä pohjoisessa on erittäin suuri, ja joissakin kunnissa lähes puolet autoista kulkee dieselillä. Kohonneet polttoaineiden hinnat kasvattavat erityisesti tavaraliikenteen sekä henkilöliikenteen kustannuksia. Vaikutuksia on myös alkutuotantoon sekä teollisuuteen. Kuitenkin erityisesti henkilöliikenteessä kohonneiden kustannusten viimekätinen maksaja on tavallinen kansalainen.


Olemme erikoisessa tilanteessa. Toisaalta liikkumisen ja asumisen kustannuksia nostaa energiamarkkinoiden myllerrys, mutta myös poliittisten päätösten todellinen hintalappu alkaa näkymään. Vihreässä diilissä on ongelmia. Näitä paketteja ei pidä hyväksyä ilman korjauksia.


Ville Vähämäki

kansanedustaja (ps.)