Klapit ja villasukat

Tiistai 19.10.2021


Kolumni julkaistu paikallislehdissä viikolla 42/2021

Klapit ja villasukat


Sähkön ja muun energian hinta on jatkanut tasaista nousuaan. Ilmastopolitiikan ratkaisut ovat ajaneet alas kivihiiltä ja ydinvoimaa Euroopassa. Samaan aikaan riippuvuus maakaasusta on kasvanut. Maakaasuvarastoja on ajettu ennakollisesti alas uuden maakaasuputken tieltä. Norjan ylijäämäsähkö virrannee Saksaan ja pohjoismaisen pörssisähkön hinta nousee. Päästöoikeuden hinta on noussut ja sen vaikutukset ovat ennakoimattomat.


Täällä kotimaassa samaan aikaan hallituksen päätökset johtavat turvetuotannon alasajoon. Vapo möi yli 40 kaukolämpöverkkoa ja 130 energiatuotantokohdetta ranskalaiselle sijoitusyhtiölle. Helen nosti kaukolämmön hintaa 29,9 prosenttia, ja se ei edes kattanut kaikkia kustannusten nousuja. Sama lienee edessä myös muualla. 


Bensiinin ja dieselin kohonneet hinnat leikkaavat suomalaisten ostovoimaa. Erityisesti pitkien välimatkojen Pohjois-Suomessa kohonneet polttoainekustannukset vaikuttavat erityisen paljon. Kahta euroa lähestyvät hinnat pistävät miettimään lyhyenkin ajomatkan kustannuksia. Raakaöljyn hinnan on ennustettu nousevan jatkossa, ja se tulee luonnollisesti nostamaan polttoaineiden hintoja.


Todellista suolaa haavoihin aiheuttaa komission ehdotus energiatuotteiden sekä sähkön verotuksen uudistamisesta. Tämä uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi on toki vielä neuvotteluasteella, mutta sisältää eräitä verotuksen muutoksia, jotka vaikuttavat toteutuessaan huomattavasti tavallisten suomalaistenkin elämään.


Eräs ehdotus olisi verokantojen yhdistäminen. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi dieselin alemman verokannan poistumista. Dieselin veroetu on ollut noin 16,5 senttiä litralta. Tästä ei toki voida päätellä sitä, että dieselin hinta nousisi tuota määrää, mutta varmasti nousupaineita on verotasojen yhdistämisen yhteydessä. Ehdotus sisältää myös ammattidieselin alemman verokannan mahdollistavan säädöksen poistumisen. Kuljetuskustannukset tullevat nousemaan koko Euroopassa.


Tämä energiaverotuksen uudistamista paketti on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja ilmastopoliittista 55-valmiuspakettia, jonka avulla olisi tarkoitus vähentää hiilidioksiidipäästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Nähtävästi tämä tavoite aiotaan osaltaan tehdä säätelemällä energiaverotusta ja luovuttamalla kansallista toimivaltaa komissiolle. Tämän ehdotuksen mukaan komissiolle luovutettaisiin valta nostaa vuosittain verotuksen minimitasoja sidottuna kuluttajahintaindeksiin. Verosi nousevat, ja sinun ei tarvitse tehdä mitään!


Kaiken lisäksi verotusta laajennettaisiin siten, että veron piiriin tulevat vety, turve, biomassapohjaiset polttoaineet kuten polttopuu sekä puuhiili. Verotus tulisi koskemaan myös lentoliikennettä sekä vesiliikennettä eräin poikkeuksin. 


Korostan vielä että kyse on pelkistä ehdotuksista. Näitä ei kannata ylitulkita. Näyttäisi kuitenkin että kaikki merkit viittaisivat energiaverotuksen kiristymiseen. 


Eräs syy kohoaviin energiahintoihin on se, että poliittiset päätökset ovat ylimitoitettuja lyhyellä aikavälillä. Meillä ei ole vielä korvaavaa teknologiaa tarjolla, ainakaan tarpeeksi edullisesti ja riittävillä tuotantomäärillä. 


Palatakseni otsikkoon, voi olla että ensi talvena hyvät kuivat klapit ja lämpimät villasukat ovat paras suoja kohoavia energialaskuja vastaan. Ja kyllä Suomen energiapolitiikka kaipaisi todellista täyskäännöstä. On todella erikoista, että olemme tuontienergian varassa, vaikka meillä on turvetta ja haketta yllin kyllin.