Metsä- ja ilmastopolitiikasta

Keskiviikko 6.3.2019 - Ville Vähämäki


Metsänomistajana minua on huvittanut viimeaikainen keskustelu metsistä ja hiilensidonnasta. Tuskin kukaan ostaa metsää ajatellen ostavansa hiilinielun? Hiilensidonta on vain suotuisa sivuvaikutus, joka on suurimmillaan, kun kasvatusmetsän kasvu on nopeimmillaan. Käydään läpi tärkeimmät poliittiset toimenpiteet, jotta metsien kasvu muuntuu jatkossakin vauraudeksi ja hyvinvoinniksi Pohjois-Suomeen.

Puuston hiilensidontaa tarkastellaan usein virheellisesti yhden metsikön tai Suomen metsien osalta. Pitää tarkastella koko maapallon puiden sitomaa hiilten määrää. Tämä koska ilmakehämme on yhteinen koko maapallolla. Myös metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä on maailmanlaajuista ja kasvaa 200 miljardilla vuoteen 2030 mennessä.

Tästä huomiosta seuraa suoraan se, että jos Suomi vähentää hakkuita, menevät metsäteollisuuden investoinnit ja työpaikat muihin maihin. Pahimmassa tapauksessa siellä hakataan aukoksi sellaisia metsiä, jotka ovat monimuotoisempia kuin suomalaiset metsät.

Metsien hakkuumäärää tulee kasvattaa tasaisesti niin, että metsäteollisuuden uudet investoinnit ja uudet työpaikat turvataan. Samalla metsien hiilivarasto kasvaa pitkällä aikavälillä. Metsät kasvavatkin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kovalla vauhdilla hyvän metsänhoidon sekä metsien nuoren ikärakenteen ansiosta. Tämä mahdollistaa alueellemme suunniteltujen uusien investointien vaatimat lisähakkuut.

Perussuomalaisia lukuun ottamatta kaikki muut eduskuntapuolueet sitoutuivat ilmastotyöryhmän linjauksiin, joiden tavoite on kasvihuonepäästöjen osalta hiilineutraalius 2030-luvulla ja hiilinegatiivisuus 2040-luvulla. Käytännössä tämä tarkoittaa metsien hiilivaraston kasvattamista. Tämä puolestaan uhkaa metsäteollisuuden investointien toteutumista ja metsänomistajan puunmyyntituloa.

Parasta metsäpolitiikkaa on hoitaa metsiä hyvin, tällöin puuston määrä kasvaa entisestään ja se mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tehdasinvestointien toteutumisen. Metsänomistajia tulee kannustaa ja opastaa sekä taimikonhoitotöiden että ensiharvennusten oikea-aikaiseen suorittamiseen. Metsien kasvua voidaan lisätä lisäksi merkittävästi käyttämällä jalostettua siemenmateriaalia sekä suorittamalla metsien kasvatus- ja tuhkalannoituksia. Metsä tulee myös päätehakata oikeaan aikaan. Kiertoaikoja ei tule pidentää, sillä pitkällä aikavälillä tarkasteltuna se vähentää hiilensidontaa.

Metsissämme voidaan vaalia myös monimuotoisuutta, sillä metsäekosysteemin toiminnan kannalta tärkeitä ovat yleiset lajit. Esimerkiksi vähempiarvoisia lehtipuita voidaan kasvattaa talousmetsiemme arvopuiden joukossa.

Eduskuntavaaleissa ratkaistaan myös Suomen metsäpolitiikan linja.

JULKAISTU 6.3.19 KALEVA