Kirjallinen kysymys porojen aiheuttamista vahingoista pihoissa
www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_456+2016.aspx


Kirjallinen kysymys maakuntajoukkojen käyttämisestä turvapaikanhakijoiden vastaanotossa ja valvonnassa
www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_204+2015.aspx
Kirjallinen kysymys varusmiespalvelukseen astuvien fyysisestä kunnosta ja sen kehittämisestä
www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_34+2015.aspx
Kirjallinen kysymys vakuutuskuorien verotuksesta
www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_379+2016.aspx
Kirjallinen kysymys korkeakoulutuksen digitalisaatiosta sekä opinnäytteiden ja lopputöiden suorittamisesta
www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_380+2016.aspx
Kirjallinen kysymys opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien avustusten käytön valvonnasta ja vaikuttavuudesta
www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_306+2016.aspx
Kirjallinen kysymys työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisperusteista
www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_249+2016.aspx