Yhteystiedot

Kansanedustaja
Ville Vähämäki
00102 EDUSKUNTA

ville.vahamaki@eduskunta.fi

puh: 09 432 3195

Viikon vakituiset kokoukset

Tiistai:
10.30 Verojaosto
12.00 Valtiovarainvaliokunta
14.00 Täysistunto

Keskiviikko:
9.00 Tulevaisuusvaliokunta
9.00 Hallinto- ja turvallisuusjaosto
9.00 Työ- ja elinkeinojaosto
10.30 Verojaosto
14.00 Täysistunto

Torstai:
10.00 Verojaosto
14:00 Eduskuntaryhmän kokous
16.00 Kyselytunti + täysistunto

Perjantai:

9.00 Työ- ja elinkeinojaosto
10.00 Verojaosto
10.00 Tulevaisuusvaliokunta
11.00 Valtiovarainvaliokunta
13.00 Täysistunto

Facebook

Kirjallinen kysymys porojen aiheuttamista vahingoista pihoissa
www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_456+2016.aspx


Kirjallinen kysymys maakuntajoukkojen käyttämisestä turvapaikanhakijoiden vastaanotossa ja valvonnassa
www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_204+2015.aspx
Kirjallinen kysymys varusmiespalvelukseen astuvien fyysisestä kunnosta ja sen kehittämisestä
www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_34+2015.aspx
Kirjallinen kysymys vakuutuskuorien verotuksesta
www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_379+2016.aspx
Kirjallinen kysymys korkeakoulutuksen digitalisaatiosta sekä opinnäytteiden ja lopputöiden suorittamisesta
www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_380+2016.aspx
Kirjallinen kysymys opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien avustusten käytön valvonnasta ja vaikuttavuudesta
www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_306+2016.aspx
Kirjallinen kysymys työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisperusteista
www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_249+2016.aspx