Valtiovarainvaliokunta tukee hallituksen linjauksia - Vähämäki:"Taloutta hoidetaan vastuullisesti"

17.06.2016

SUOMEN UUTISET

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta tukee hallituksen linjauksia julkisen talouden sopeuttamisesta. Valiokunta julkisti mietintönsä julkisen talouden suunnitelmasta 2017-2020 keskiviikkona.

Perussuomalaisia edustaa valiokunnassa Ville Vähämäki. Hän tuki hallituksen linjausta. Erityistä huomiota hän vaati pitkittyneestä taantumasta johtuviin sosiaalisiin ongelmiin sekä turvapaikanhakijoiden määrästä aiheutuneisiin kustannuksiin.

– Taloutta hoidetaan vastuullisesti. Velkaantuminen taittuu vuoteen 2020 mennessä. Sopeutus etenee. Toisaalta nyt on päästy jo leikkausmoodista pois ja lähdetään panostamaan kasvuun ja työllisyyteen. Talouskasvu on lähtenyt jo elpymään. Sitä ei pidä millään tavoin hidastaa vaan sitä pitää tukea, Vähämäki sanoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkoaamuna.

– Toisaalta jos katsotaan kuntien kannalta, kuntatalouden velkaantuminen on hidastunut. Samaan aikaan pystytään taloudellisesti hyvin vaikeana aikana tekemään mittavia panostuksia kasvuun ja vaikkapa tiestön lisäpanostuksiin.

– Me emme tee uusia säästöjä koulutukseen ja tutkimukseen. Haluaisin nostaa vielä esille maatalouden ongelmat, joista eilenkin salissa keskusteltiin. Kiinnittäisin huomiota myös siihen, että hallitusta kehotetaan kiinnittämään huomiota pitkittyneen taantuman esille tuomiin sosiaalisiin ongelmiin. Tämän tahtoisin vielä tuoda esille, Vähämäki korosti.

Valtionvelan kasvu taittuu vuonna 2020

Budjettitalouden tasapainon odotetaan heikkenevän väliaikaisesti ensi vuonna. Budjettitalouden alijäämän ennakoidaan olevan ensi vuonna noin 5,8 miljardia euroa mutta sen arvioidaan kääntyvän laskuun niin, että se olisi 3,3 miljardia euroa vuonna 2020.

Valtionvelan määrän odotetaan kasvavan noin 11 miljardiin euroon vuonna 2017 ja edelleen noin 123 miljardiin vuonna 2020. Valtionvelan kasvun suhteessa BKT:hen arvioidaan kuitenkin taittuvan vuonna 2020, jolloin velan BKT-osuuden ennustetaan laskevan edellisen vuoden 53 prosentista noin 52 prosenttiin.

Hallitus pyrkii sopeuttamaan julkista taloutta nettomääräisesti noin neljä miljardia euroa vuoteen 2019 mennessä. Sopeutuspäätösten myötä tavoiteltu kokonaisuus on täyttymässä.

Perusturvan varassa olevista kannetaan huolta

Valiokunta on kuitenkin huolissaan muun muassa perusturvan varassa olevien tulotason riittävyydestä. Valiokunta pitää tärkeänä, että säästöpäätösten vaikutuksia seurataan.

Valiokunta kiinnittää huomiota myös maatalouden ongelmiin. Vaikeimmassa tilanteessa ovat nuoret viljelijät ja viime vuosina investoineet tilat.

Julkisen talouden suunnitelmissa suunnataan suuria panostuksia mm. liikennehankkeisiin. Uusia hankkeita käynnistetään kehyskaudella 764 miljoonaa euroa, minkä lisäksi väylästön korjausvelan kasvun pysäyttämiseen osoitetaan 964 miljoonaa euroa. Valiokunta pitää näitä suuria panostuksia erittäin tärkeinä.

VELI-PEKKA LESKELÄ

22.12.2017Tervetuloa joulujuhlaan!
17.06.2016Valtiovarainvaliokunta tukee hallituksen linjauksia - Vähämäki:"Taloutta hoidetaan vastuullisesti"
02.10.2014Näin "kehityksen ennakointimalli" kertoo Suomen tulevaisuudesta
24.06.2014"Verovelkarekisteri on tirkistysrekisteri"
13.02.2014Vähämäen kommentti Kalevan kysymykseen maaanpuolustuksen määrärahoista
11.02.2014Ville Vähämäki: Kansallisesta ennakoinnista kansakunnan menestystekijä
31.01.2014Tarttis tehdä jotain
30.01.2014Alueellisen ennakoinnin ja hyvinvoinnin lisääminen käyttäen 'Suomen sata uutta mahdollisuutta: radikaalit teknologiset ratkaisut' -tutkimuksessa luotua työkalua
21.01.2014Pohdintoja kilometriverosta
11.12.2013PS:ltä "ei" windfall-verolle - heikentäisi suomalaisen kilpailukykyä entisestään

Siirry arkistoon »