"Verovelkarekisteri on tirkistysrekisteri"

24.06.2014

VERKKOUUTISET

Perussuomalaisten kansanedustajat Pentti Kettunen, Ville Vähämäki ja Maria Lohela jättivät eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa vastalauseen verovelkarekisteriä koskevaan mietintöön.

Hallituksen esityksessä lakia haluttiin muuttaa siten, että jokaisella olisi oikeus saada Verohallinnon ylläpitämästä verovelkarekisteristä tieto YTJ:ään rekisteröidyn yrityksen verovelasta.

Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä puolestaan esitettiin verovelkamerkinnän alarajaa nostettavaksi 10 000 euroon sekä sitä, ettei rekisteriin merkittäisi verovelkaa, johon on haettu muutosta ja jonka täytäntöönpano on keskeytetty.

Kettunen, Vähämäki ja Lohela katsovat, että valtiovarainvaliokunnan tekemät muutosesitykset olivat oikeansuuntaisia, mutta riittämättömiä.

Heidän mukaansa 10 000 euron alaraja veisi verovelkarekisteriin edelleen merkittävän määrän yrityksiä, joiden jatkoedellytykset heikkenisivät rekisterimerkinnän vuoksi.

"Rekisterimerkintä ei saa leimata yrityksiä, jotka haluavat toimia nuhteettomasti, tai joilla on tilapäisiä maksuvaikeuksia heistä riippumattomista syistä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi asiakkaalta saamatta jääneet maksut", Lohela sanoo.

Verovelkarekisteri määräisi yritysten maksuunpanojärjestyksen. Verottaja olisi käytännössä aina ensimmäinen maksunsaaja, vaikka muitakin velkojia olisi.

Perussuomalaisten mukaan tämä verovelkarekisteri määräisi yritysten maksuunpanojärjestyksestä niin, että verottaja olisi käytännössä aina ensimmäinen maksunsaaja.

"Tämä on omiaan haittaamaan myös ulkopuolisten, esimerkiksi samassa alihankintaketjussa olevien yritysten toimintaa", kansanedustajat toteavat.

Vähämäen mukaan tilanne voi johtaa konkurssiketjuihin.

"Me emme halua kurjistaa entisestään suomalaisen yrittäjän tilannetta. Nyt harmaan talouden torjunnalla perusteltu esitys on aiheuttamassa sen, että eniten kärsivät rehelliset yritykset. Kyseessä on tirkistysrekisteri, joka mahdollistaa sen, että skandaalilehdet pääsevät herkuttelemaan julkaisemalla rekisteritietoja", Kettunen toteaa.

Valtiovarainvaliokunta hylkäsi perussuomalaisten vastalauseen äänin 12-3.

22.12.2017Tervetuloa joulujuhlaan!
17.06.2016Valtiovarainvaliokunta tukee hallituksen linjauksia - Vähämäki:"Taloutta hoidetaan vastuullisesti"
02.10.2014Näin "kehityksen ennakointimalli" kertoo Suomen tulevaisuudesta
24.06.2014"Verovelkarekisteri on tirkistysrekisteri"
13.02.2014Vähämäen kommentti Kalevan kysymykseen maaanpuolustuksen määrärahoista
11.02.2014Ville Vähämäki: Kansallisesta ennakoinnista kansakunnan menestystekijä
31.01.2014Tarttis tehdä jotain
30.01.2014Alueellisen ennakoinnin ja hyvinvoinnin lisääminen käyttäen 'Suomen sata uutta mahdollisuutta: radikaalit teknologiset ratkaisut' -tutkimuksessa luotua työkalua
21.01.2014Pohdintoja kilometriverosta
11.12.2013PS:ltä "ei" windfall-verolle - heikentäisi suomalaisen kilpailukykyä entisestään

Siirry arkistoon »