Tarttis tehdä jotain

31.01.2014

Julkaistu 31.1. Oulu-lehden Blogi arkadianmäeltä-palstalla.

Meille kaikille on tuttu tarina hölmöläisten peitonjatkamisesta. Kun jalkoja paleli, leikattiin toisesta päästä ja ommeltiin toiseen päähän pala takaisin. Kuulostaako tutulta?

Viime päivinä ovat julkisuudessa olleet jälleen valtiontalouden säästöt, joita hallitus on maaliskuussa pidettävässä kehysriihessä valmis tekemään noin kolmen miljardin edestä. Nordean tutkimusjohtajan Aki Kangasharjun mielestä leikkauksia pitäisi tehdä julkiselta puolelta jopa kahdeksan miljardia. Mikä on totuus, ja miten valtiontaloutta pitäisi korjata, jotta Suomi saataisiin takaisin kasvu-uralle?

Valtiolla on tällä hetkellä 8-10 miljardin euron kestävyysvaje. Tämä tarkoittaa karkeasti sanottuna sitä, että elintasostamme noin 20 prosenttia on velkarahalla hankittua. Käänne Suomen taloudessa on ollut ennenäkemättömän jyrkkä. Ennen 2007 eduskuntavaaleja keskeisiä vaalitenttien aiheita oli se, miten paljon meillä on jakovaraa. Nyt on käynyt selväksi, että jaettavaa ei tuolloin olisikaan ollut.

Olemme kansakuntana ennennäkemättömän taloudellisen haasteen edessä. Ensinnäkin meillä on takana poikkeuksellisen pitkä hitaan kasvun kausi, joka on kestänyt jo kuusi vuotta ja uhkaa edelleen jatkua. Toisena tekijänä meillä on väestön ikärakenteesta johtuvat ongelmat. Kolmanneksi nostan liian suureksi paisuneen julkisen sektorin. Julkisen puolen menot suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat kasvaneet 47 prosentin tasolta 58 prosentin tasoon vain kuudessa vuodessa. Lisäksi kaikki verot on jo kiristetty äärimmilleen.

Valtionvarainministeriön mukaan kansantaloudessamme on 15 prosentin kasvukuilu. Olen tästä arviosta hyvin paljon eri mieltä, ja perustelen asiaa sillä, että VM:n virkamiehet ovat tehneet arvionsa sen mukaan, että koko 2000 - luvun alun nousukausi olisi jatkunut tähän päivään asti. Oman arvioni mukaan meillä on vain lievä, ehkä noin 5 prosentin kasvukuilu, kun huomioidaan bkt:n pitkän aikavälin kehitys.

Nähdäkseni julkisen puolen menoja on leikattava, mutta mielestäni samalla pitäisi harkita sitä, että nämä leikkaukset kompensoitaisiin sillä, että tuloverotusta kevennettäisiin. Tuloverotuksen keventämisellä pidetään yllä kansalaisten ostovoimaa. Nähdäkseni taloutta täytyy edelleen elvyttää sekä infrahankkeita käynnistämällä, sekä tukemalla teollisuuden kilpailukykyä ja tuotekehittelyä.
Ajat ovat hankalat, mutta työnteolla pystymme kääntämään tilanteen voitoksemme.

22.12.2017Tervetuloa joulujuhlaan!
17.06.2016Valtiovarainvaliokunta tukee hallituksen linjauksia - Vähämäki:"Taloutta hoidetaan vastuullisesti"
02.10.2014Näin "kehityksen ennakointimalli" kertoo Suomen tulevaisuudesta
24.06.2014"Verovelkarekisteri on tirkistysrekisteri"
13.02.2014Vähämäen kommentti Kalevan kysymykseen maaanpuolustuksen määrärahoista
11.02.2014Ville Vähämäki: Kansallisesta ennakoinnista kansakunnan menestystekijä
31.01.2014Tarttis tehdä jotain
30.01.2014Alueellisen ennakoinnin ja hyvinvoinnin lisääminen käyttäen 'Suomen sata uutta mahdollisuutta: radikaalit teknologiset ratkaisut' -tutkimuksessa luotua työkalua
21.01.2014Pohdintoja kilometriverosta
11.12.2013PS:ltä "ei" windfall-verolle - heikentäisi suomalaisen kilpailukykyä entisestään

Siirry arkistoon »